Padel of Sweden
  • icon

    År 1974 reste Alfonso de Hohenlohe Enrique Corcuera till Mexiko för att bo hos en vän och under sin vistelse blev han intresserad av en ny sport som vännen nyligen hade skapat. Banan hade två st 3 meters väggar vända mot varandra, ett nät över mitten och trådvägg längs sidorna. Spelet spelades med trä paddlar och blev därmed känt som Padel.

  • icon

    Den 25 juli 1991 formades International Federation of Padel med syftet att sprida spelet Padel genom att anordna internationella matcher och man utarbetade en särskild uppsättning regler för internationella spel.

  • icon

    Padel sprider sig nu genom Europa och padelförbund har redan bildats i Frankrike, Italien, Belgien, Österrike och nu senast i Storbritannien.